Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Třemešná / Ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ

Ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ

Základní škola a Mateřská škola Třemešná nabízí volné pracovní místo na pozici Ředitel/ředitelka ZŠ a MŠ. Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 33 600 do 46 240 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je VŠ magisterské. Místem pracoviště je Základní škola a Mateřská škola Třemešná, okres Bruntál. Nástup možný od 1.2.2023. Další informace Vám poskytne Zbyšek Pecháček, , tel.: 554652571, e-mail: starosta@tremesna.cz.

Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola Třemešná
Místo výkonu práce: Třemešná
Platové ohodnocení: 33 600 – 46 240 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.2.2023 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Zastupitelstvo obce Třemešná v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborným a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třemešná, IČO 00852538

Předpoklady pro výkon činností ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o pedagogických pracovnících"):
- osborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
- plná způsobilost k právním úkonům, resp. plná svéprávnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
- bezúhonnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
- zdravotní způsobilost dle zákona o pedagogických pracovnících,
- znalost českého jazyka dle zákona o pedagogických pracovnících,
- praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 let dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činností ředitele/ředtelky
- znalost školských právních předpisů a školské problematiky, týkajících se daného typu školy, škoslkého zařízení,
- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovněprávních předpisů, souvisejících pracovněprávních předpisů,
- základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace),
- organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti písemné přihlášky:
Přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, datum narození, místo trvalého pobytu, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče; dále uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).
Přílohy které jsou nedílnou součástí přihlášky:
1) strukturovaný profesní životopis s uvedením odborných znalostí a dovedností,
2) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání/maturitní vysvědčení), včetně dokladů o dalším vzdělávání,
3) česté prohlášení o plné svéprávnosti,
4) výpis z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce,
5) čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti,
6) doklad o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém,
7) doložení prxe v délce 4 let v souladu s §5 odst. 1 písm. b) zákona o pedagogických pracovnících, a to potvrzením o zaměstnání či potvrzením od zaměstnavatele,
8) motivační dopis,
9) písemná pedagogická koncepce rozvoje školy v období následujících 6 let (max. 5 normostran formátu A4), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
10) písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Předpokládaný nástup do funkce: 01.02.2023
Předpokládaný termín konkursního řízení je leden 2023, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně.

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené na adresu Obec Třemešná, Třemešná 304, 792 83 Třemešná tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v podatelně nejpozději do 02.12.2022 (včetně).
Obálku označte ,,KONKURS Základní škola a Mateřská škola Třemešná - NEOTVÍRAT"
Do konkursního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu.
Kontakt:554 652 571 nebo e-mail: starosta@tremesna.cz, popř, podatelna@tremesna.cz.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.
Z : 2.11.2022

První kontakt

Kontaktní osoba: Zbyšek Pecháček
Telefon: 554652571
E-mail: starosta@tremesna.cz

Referenční číslo ÚP: 26361220715
Poslední aktualizace: 2.11.2022

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 28.11.2022.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů | Souhlas s nastavením osobních údajů