Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Bruntál / Úředník/ce - referent/ka správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací

Úředník/ce - referent/ka správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací

Město Bruntál nabízí volné pracovní místo v oboru administrativy na pozici Úředník/ce - referent/ka správy majetku, oddělení správy majetku, odboru správy majetku, investic a dotací. Práce na plný úvazek s pružnou pracovní dobou. Pracovní poměr na dobu neurčitou s ohodnocením od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc. Minimální požadované vzdělání je ÚSO s maturitou (bez vyučení). Místem pracoviště je Město Bruntál, okres Bruntál. Nástup možný od 1.6.2021. Další informace Vám poskytne Podatelna.

Zaměstnavatel: Město Bruntál
Místo výkonu práce: Bruntál
Platové ohodnocení: 25 000 – 35 000 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.6.2021 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

místo výkonu práce : Bruntál
na dobu: neurčitou
zařazení v platové třídě: 9. - 10.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání; popřípadě střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou s minimální délkou praxe 5 let na pozici technicko-hospodářského pracovníka
- výhodou je praxe a orientace v oblasti správy majetku
- základní orientace v zákonu č. 128/2000 Sb., o obcích a zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění
- velmi dobrá znalost práce na PC v programech Microsoft Office
- kultivovaný písemný projev, pečlivost a důslednost v administraci rozsáhlé agendy
- základní znalosti a orientace v geografickém informačním systému výhodou
- řidičský průkaz sk. B
- samostatnost, organizační a koordinační schopnosti, schopnost týmové práce, odolnost vůči stresu

Charakteristika vykonávané pozice:
Komplexní zajišťování správy, evidence a provozování majetku města Bruntál s péčí řádného hospodáře a výkon majetkových práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spočívající v zabezpečování různých způsobů nakládání s tímto majetkem, zahrnující zejména úkony spojené:
" s převody, prodeji, směnami a darováním nemovitých věcí
" zajištěním majetkoprávních záležitostí města ve věci vzniku, změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence věcných práv k nemovitým věcem (věcná břemena)
" s přípravou materiálů a podkladů pro projednání žádostí a podnětů v orgánech města
" se spoluprací s Katastrálním úřadem

Nabízíme:
Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity.

Písemná přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.


Písemnou přihlášku lze podat:
ve lhůtě do 17.5.2021 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:
Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
792 01 BRUNTÁL

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodů.
Z : 30.4.2021

První kontakt

Kontaktní osoba: Podatelna
Telefon: 554706111
E-mail: posta@mubruntal.cz; podatelna@mubruntal.cz

Referenční číslo ÚP: 21520320770
Poslední aktualizace: 1.5.2021

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 15.5.2021.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů