Hledat zaměstnání
Hlavní strana / Volná místa / Bruntál / Úředník/ce - referent/ka civilně správních agend správního odboru

Úředník/ce - referent/ka civilně správních agend správního odboru

Zaměstnavatel: Město Bruntál
Místo výkonu práce: Bruntál
Platové ohodnocení: 22 540 – 33 130 Kč / měsíc
Typ pracovního vztahu: Práce na plný úvazek
Pracovní poměr: Od 1.3.2020 na dobu neurčitou
Typ smluvního vztahu: Pracovní smlouva

Poznámka zaměstnavatele

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Úředníkem/cí se může stát fyzická osoba, která:
- je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
- dosáhla věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk

Další požadavky:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou
- znalost práce na PC
- komunikativní schopnost
- praxe v elektronické spisové službě a v práci s datovými schránkami výhodou
- praxe ve státní správě či samosprávě výhodou
- znalost zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, 500/2004 Sb., správní řád výhodou
- odborná způsobilost podle zák.č. 312/2002 Sb. - při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů - výhodou

Nabízíme:
Pružnou pracovní dobu, 5 dnů sick days a další benefity.


Charakteristika vykonávané pozice:
- komplexní výkon agend na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů nebo evidence obyvatel a rodných čísel,
- zajištění administrativy a spisové služby odboru.
Písemná přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a titul uchazeče
- datum a místo narození uchazeče
- státní příslušnost uchazeče
- místo trvalého pobytu uchazeče
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
- datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Poskytnuté osobní údaje uchazeče budou zpracovány jen pro účel tohoto výběrového řízení a po dobu jeho trvání v souladu s platnými právními předpisy.
Dokumenty předložené uchazečem budou uloženy na oddělení právním, personálním a organizačním a přístup k jejich obsahu budou mít pouze zaměstnanci úřadu podílející se na výběrovém řízení, a to pouze v případě, že tento přístup bude pro jejich činnost nezbytný a dále členové výběrové komise, kterou jmenuje vedoucí úřadu.

Místo vhodné i pro osoby se zdravotním postižením.

Písemnou přihlášku lze podat:

ve lhůtě do 24. 01. 2020 na podatelně Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, 792 01 Bruntál nebo ji odeslat na adresu:

Městský úřad Bruntál
sekretariát tajemníka
Nádražní 20
792 01 BRUNTÁL

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.
Z:8.1.2020

Kontakt

Kontaktní osoba: Ing. Zdeňka Svobodová
Telefon: +420 554 706 322
E-mail: zdenka.svobodova@mubruntal.cz

Referenční číslo ÚP: 17731580795
Poslední aktualizace: 9.1.2020

Informace o volných pracovních místech poskytuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Poslední aktualizace dat proběhla dne 25.1.2020.
O webu a kontakty | Ochrana osobních údajů